maandag, 5. februari 2007 - 11:21

Voorstel voor één brandweer in Zuidwest Drenthe

Hoogeveen

In Zuidwest Drenthe zijn momenteel vier brandweerkorpsen actief, als het aan een speciale stuurgroep ligt, gaan deze samen tot één brandweer. Doel van het samengaan is de kwetsbaarheid van de afzonderlijke korpsen te verkleinen, de gemeenteraden van de vier gemeenten - De Wolden, Westerveld, Meppel en Hoogeveen – beslissen naar verwachting in juni over het voorstel.

“De verandering levert vooral winst op achter de schermen�, licht Joh. C. Westmaas toe. Westmaas is naast burgemeester van Meppel tevens voorzitter van de stuurgroep ‘Eén brandweer in Zuidwest Drenthe’. “Voor het publiek verandert er weinig. De bestaande uitrukposten blijven in tact. De inwoner krijgt wel meer brandweer voor zijn geld.�

De stuurgroep wordt naast Westmaas gevormd door J.P. Jorritsma (gemeentesecretaris Westerveld) en I. Kortleven (brandweercommandant Meppel en Hoogeveen). In opdracht van de burgemeesters van de vier gemeenten heeft de stuurgroep twee ‘pilots’ uitgevoerd, gericht op verdergaande samenwerking tussen de brandweerkorpsen. Afgelopen week is het rapport over de pilots gepresenteerd aan de vrijwillige brandweerlieden, ondernemingsraden en raadsleden van de vier gemeenten.

Er is proefgedraaid met een gezamenlijke ‘back-office’, waarin de beroepskrachten van de brandweer werken. Samenwerking blijkt veel op te leveren voor deze specialistische functies in kleine en dus kwetsbare eenheden. Samenwerking is met name handig als het gaat om taken verdelen, samen inkopen en afstemmen van oefeningen.
Provincie:
Tag(s):