donderdag, 7. juni 2007 - 9:37

Voortdurende topproductie industrie

Den Haag

De Nederlandse industrie blijft op volle toeren draaien. De gemiddelde dagproductie was in april bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder. De productiegroei was daarmee net zo groot als in februari en maart dit jaar. De groei van de industriële productie is na mei 2000 niet eerder zo hoog geweest. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In alle branches van de industrie is meer geproduceerd dan in april 2006. De toename in de textielindustrie was met ruim 10 procent het grootst. Ook in de metaalindustrie lag de toename van de gemiddelde dagproductie duidelijk boven het gemiddelde van de industrie als geheel.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode maart-april bijna 1 procent groter dan in de periode januari-februari.
Categorie:
Tag(s):