dinsdag, 18. december 2007 - 20:43

Vrij verkeer van diensten mag niet beperkt worden

Den Haag

Blokkades door vakbonden mogen het vrije verkeer van diensten niet belemmeren. VNO-NCW en AWVN reageren verheugd op een uitspraak van die strekking die het Europese Hof van Justitie dinsdag deed.

Het oordeel volgt op een rechtszaak over het Letse bedrijf Laval, dat werknemers ter beschikking had gesteld voor bouwwerkzaamheden in Zweden. De Zweedse vakbond kon niet leven met de goedkope cao die was afgesloten in Letland en blokkeerde alle bouwplaatsen van Laval in Zweden.

Dat vinden de hoogste rechters van Europa discriminatie. "De collectieve actie van de vakbond levert een ongerechtvaardigde beperking op van het vrije verkeer van diensten", stellen ze. Vakbonden mogen bij buitenlandse bedrijven alleen met acties afdwingen dat deze zich houden aan Europese afspraken over detachering.

Nederlandse werkgevers zijn blij met dat oordeel. VNO-NCW en AWVN roemen het Hof om zijn "evenwichtige benadering, waarbij het recht van bedrijven om diensten te leveren in andere lidstaten én het recht op bescherming van werknemers worden gerespecteerd".
Provincie:
Tag(s):