woensdag, 18. april 2007 - 8:50

Vroegevogelwandeling in Axel en Terneuzen

Vogelbescherming Nederland heeft dit jaar ‘stadsvogels’ in de kijker. Vogels, die typerend zijn voor binnensteden, tuindorpen en stadswijken, plantsoenen, dakgoten en achtertuintjes.Daar komen immers heel wat vogelsoorten voor. Of kwamen misschien wel, want er zijn ook soorten, die het de laatste jaren in steden wat minder goed doen, zoals het straatjochie bij uitstek, de Huismus.

Om daarvoor aandacht te vragen, heeft Vogelbescherming alle gemeenten in Nederland uitgenodigd mee te dingen naar de prijs van ‘de vogelvriendelijkste stad van Nederland’. Ook Terneuzen gaat zich inzetten voor dit stukje natuurlijk erfgoed, onder meer door het inventariseren van de Terneuzense broedvogels. Om u daarmee nader te doen kennismaken worden vroegevogelwandelingen georganiseerd.

Sinds enkele weken zijn leden van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut in opdracht van de gemeente Terneuzen druk bezig met het inventariseren van de vogelbevolking van de Scheldestad. Een paar maal per week trekken zij er gewapend met verrekijker en kaarten op uit om zingende mannetjes van Huismus, Spreeuw, Boomkruiper, Putter, Tjiftjaf en alle andere meer of minder typische stadsvogels op te sporen. Zingende mannetjes wijzen op territoria en in territoria wordt gebroed; op deze wijze wordt een redelijk goede indruk verkregen van de verspreiding en aantallen van broedvogels.

Overigens zijn nog niet alle doelsoorten terug uit de overwinteringsgebieden, zoals de Gierzwaluw, die traditioneel rond Koninginnedag verschijnt. Onder andere soorten bevinden zich nog exemplaren, die hier de winter hebben doorgebracht en op het punt staan naar het noorden te vertrekken en hier dus niet broeden. Vandaar dat de inventarisatieperiode van maart tot en met juni loopt. Er dienen dus aardig wat rondjes gedaan te worden. Overigens kunt u ook zelf uw steentje bijdragen aan de inventarisatie. Mochten erbij u in de tuin vogels broeden, dan kunt u die doorgeven aan kleeftink@nme-zvl.nl (onder vermelding van het soort vogel, het aantal, uw adres en evt. telefoonnummer).

Om zelf een beeld te krijgen is het wellicht een idee deel te nemen aan de Vroegevogelexcursie op zondag 29 april in Terneuzen of zaterdag 12 mei in Axel. Onder leiding van een deskundige gids leert u vogels herkennen uit de naaste omgeving aan uiterlijke kenmerken en zang. Uiteraard krijgt u ook informatie over gedrag, verspreiding, toe- of afname en oorzaken hiervan. In Terneuzen (29 april) wordt onder leiding van Wim Wisse gewandeld door de binnenstad, langs de Schelde en door oude en nieuwe wijken. Er wordt om uiterlijk 7.00 uur verzameld bij Natuur&Zo voor de Bibliotheek aan de Oostkant.

Na een wandeling van een dikke twee uur wacht u een heerlijk ontbijt in paviljoen Westkant. In Axel (12 mei) zal onder leiding van Rob Remmerts naar vogels worden gespeurd in onder anderen woonwijken, parken, de begraafplaats en langs de Axelsekreek. U krijgt een soortenlijst mee waarop u de soorten, die worden gezien of gehoord, kunt aankruisen zodat u later in de boeken nog eens kunt terug kijken.

De tocht hier begint om 6.30 uur op het J.F. Kennedyplein en wordt afgesloten met een smakelijk ontbijt in Grand-Café Lest-Best aan de Molenstraat. Vergeet niet uw verrekijker mee te nemen.
Provincie:
Tag(s):