maandag, 29. januari 2007 - 17:13

Vrouw rijden minder roekeloos dan mannen

Amsterdam

De populaire vraag of mannen beter rijden dan vrouwen is afgelopen weekend op basis van wetenschappelijke studies en de statistieken over 2005 voorlopig weer beantwoord. De conclusie die getrokken wordt, luidt: ‘Hoewel mannen beter kúnnen rijden, doen ze dat niet’. Per miljard kilometer die mannen in de auto afleggen, komen er gemiddeld iets meer dan drie mannen om het leven. Onder de vrouwelijke bestuurders vallen er nog geen twee doden per miljard kilometer.

De oorzaak daarvan ligt deels in het feit dat vrouwen vaker binnen de bebouwde kom rijden, om boodschappen te doen of de kinderen van school te halen. De snelheid binnen de bebouwde kom is lager, waardoor de ongelukken minder ernstig zijn en de gevolgen vaker beperkt blijven tot blikschade.

Wel blijken mannen, die veelal technischer zijn dan vrouwen, hun voertuig beter te beheersen. De gemiddelde man heeft daarmee een betere aanleg voor autorijden. Ze rijden vlotter en reageren sneller en efficiënter. Hier staat dan weer tegenover dat ze meer risico’s nemen: ze zijn ook roekelozer, competitiever en agressiever. Op het gebied van beheerst rijden en fatsoen houden kunnen mannen nog leren van vrouwen.

Hoewel hierop nog niet expliciet getest wordt bij het CBR, is er een methode ontwikkeld waarin sociaal rijden is opgenomen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat mensen die deze methode hebben gevolgd minder ongelukken veroorzaken.
Categorie:
Tag(s):