maandag, 19. november 2007 - 15:23

Vrouwenopvang Amsterdam wordt Blijf groep

Amsterdam

Vrouwenopvang Amsterdam, Flevoland, Haarlem, Zaanstreek fuseert op 1 januari 2008 met Blijf van m’n Lijf Alkmaar en Blijf van m’n Lijf IJmond. De nieuwe organisatie heet Blijf Groep. De organisatie in Noord-Holland en Flevoland die thuis is in huiselijk geweld.

Blijf Groep verzorgt een dekkend en gedifferentieerd aanbod in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland en Flevoland. Blijf Groep biedt informatie en advies, opvang op maat, ambulante hulp bij het stoppen van het geweld, voorlichting, training en andere preventieactiviteiten. Al enige tijd was duidelijk dat de naam van de organisatie moest veranderen.

De term 'vrouwenopvang' dekt niet meer de activiteiten die de organisatie uitvoert. De doelgroep is uitgebreid van vrouwen en kinderen naar alle mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het aanbod bestaat naast opvang in toenemende mate uit ambulante hulpverlening. Ook voor de naam 'Blijf van m’n Lijf', in gebruik in Alkmaar en IJmond, geldt, dat de term niet meer past bij het brede aanbod van de aanpak van huiselijk geweld.

De nieuwe naam geeft herkenning en roept een vertrouwd gevoel op en verbindt het verleden en de toekomst.De Steunpunten Huiselijk Geweld in Amsterdam, Flevoland en Noord-Kennemerland zijn werkeenheden van Blijf Groep.
Provincie:
Tag(s):