woensdag, 5. december 2007 - 18:50

Vuurwerk met ondeugdelijke gaas-verpakking in beslag genomen

Den Haag

De Vliegende brigade Vuurwerk van de VROM-inspectie heeft van een aantal vuurwerkartikelen de (gaas-)verpakking laten testen. Uit deze door TNO uitgevoerde testen bleek dat de verpakking in 6 van de 7 gevallen ondeugdelijk was. Dit betekent dat dit vuurwerk niet als zodanig getransporteerd mag worden en dat het zo in Nederland niet opgeslagen mag worden.

Bij 5 importeurs zijn inmiddels vuurwerkartikelen in ondeugdelijke gaasverpakking in beslag genomen.

Het risico van de ondeugdelijke (gaas-)verpakking is vooral dat bij brand de uitworp van brandende delen groter is dan 15 meter. Hiermee is in het kader van de vergunningverlening voor de opslag (afstanden en maatregelen) geen rekening gehouden.

Het gaat alleen om transport- en opslag-eisen. Er is nadrukkelijk géén risico bij de verkoop van de voor de conusment bestemde binnenverpakkingen.

Om aan de geconstateerde situatie een eind te maken is beslag gelegd op het vuurwerk en proces-verbaal opgemaakt. Ook worden tijdelijk aanvullende voorwaarden gesteld aan de brandveiligheid van de opslagplaatsen waar dit vuurwerk ligt. Het betrokken vuurwerk mag niet aan de detaillist worden uitgeleverd tot voorzieningen zijn getroffen. De Vliegende brigade Vuurwerk blijft de komende periode, in elk geval in 2008, vuurwerk in gaasverpakkingen controleren.
Provincie:
Tag(s):