vrijdag, 27. april 2007 - 11:59

VWA controleert ook op Koninginnedag

Groningen

Vanwege het te verwachten warme weer op Koninginnedag zullen de controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) extra letten op de temperatuur en hygiëne van het voedsel dat verkocht wordt. De VWA adviseert consumenten om zelf ook alert te zijn wanneer zij voedsel op straat kopen.

Het evenementenseizoen begint bij de festiviteiten rond Koninginnedag. Op evenementen zal ook dit jaar niet alleen gecontroleerd worden op de naleving van de Warenwet, maar ook op de Drank- en Horecawet en de Tabakswet.

In 2006 heeft de VWA ruim 1000 inspecties uitgevoerd op evenementen, waarbij gecontroleerd is op de naleving van de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Het aantal maatregelen wegens de verstrekking van alcoholhoudende drank en tabak is niet noemenswaardig gedaald ten opzichte van het vorige jaar. In totaal resulteerde 19% van inspecties in een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport. Dat is aanleiding om ook in 2007 bijzondere aandacht te schenken aan controles bij evenementen.
Provincie:
Tag(s):