vrijdag, 19. januari 2007 - 12:06

W.A. Nienhuisschool en Piter Jelles Gymnasium winnen Onderwijsprijs Fryslân

Leeuwarden

Donderdagmiddag reikte Bertus Mulder, gedeputeerde voor Onderwijs, in het provinciehuis te Leeuwarden de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Fryslân uit.

De W.A. Nijenhuisschool uit Katlijk heeft de onderwijsprijs gewonnen in de categorie Primair Onderwijs met het project ‘Alice in Katlijkerland’. In de categorie Voortgezet Onderwijs is het Piter Jelles Gymnasium uit Leeuwarden de winnaar.

Om meer te weten te komen over de eigen leefomgeving hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 van de W.A. Nijenhuisschool uit Katlijk een reis door de tijd gemaakt. Centrale figuur is ‘Alice in Katlijkerland’, die reist door de Katlijker tijd. De jury is lovend over dit veelzijdige project: ‘Het is origineel om op deze wijze kinderen in contact te brengen met hun eigen historie’. Belangrijk vindt de jury de grote eigen inbreng van de leerlingen. De gekozen werkwijze werkt zeer stimulerend op hen en vergroot hun motivatie en betrokkenheid.

Op het Piter Jelles Gymnasium wordt in de derde klassen veel aandacht besteed aan ruimtelijke ordening. Aansluitend houden de leerlingen zich samen met de provincie Fryslân bezig met het Streekplan 2006. De leerlingen werken zelfstandig aan echte vraagstukken, ze richten een eigen adviesbureau op, maken plannen en presenteren die op een ouderen- en jongerencongres in Leeuwarden.

De jury spreekt van ‘een succesvolle en zeer professionele poging om leerlingen al op school in contact te brengen met reële maatschappelijke vraagstukken’.
Provincie:
Tag(s):