vrijdag, 23. februari 2007 - 13:55

Waarschuwing beleggen in tropisch product

Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft sinds 1 januari 2006 ongeveer 8000 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Tot nu toe zijn 17 aanvragen afgewezen. Ten aanzien van zo’n 600 instellingen is er het voornemen de aanvraag af te wijzen.

In 680 gevallen is de aanvraag door de financieel dienstverlener ingetrokken. Bij 127 financieel dienstverleners is onderzoek gedaan en is de naleving van de wettelijke normen onvolledig gebleken. In 18 gevallen zijn corrigerende maatregelen getroffen die hebben geleid tot het intrekken van de vergunningaanvraag en het staken van de activiteiten.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde nieuwsbrief waarin de AFM rapporteert over de resultaten van het eerste jaar toezicht op financieel dienstverleners. Nu ruim 70 procent van de vergunningaanvragen is afgehandeld is vast te stellen dat de bekendheid met wet- en regelgeving in het algemeen goed is.

Aanbieders van beleggingsobjecten vormen een specifieke groep van financieel dienstverleners. Het gaat hier om 44 aanbieders van beleggingen in onder meer tropisch hardhout, tropische vruchten en wijnen die in 2006 een vergunning hebben aangevraagd.

Na contact met de AFM hebben 14 van de 44 aanbieders van beleggingsobjecten hun aanvraag ingetrokken. Aan één aanbieder is een reguliere vergunning verleend, terwijl de AFM op dit moment bij zeven instellingen het voornemen heeft geuit de vergunning af te wijzen.

Op basis van de ervaringen tot nu toe ziet de AFM opnieuw reden consumenten te waarschuwen voor de grote risico’s die kleven aan investeren in beleggingsobjecten. Veel aanbieders beleggen de aangetrokken gelden in het buitenland wat het toezicht van de AFM bemoeilijkt.
Categorie:
Tag(s):