vrijdag, 1. juni 2007 - 10:04

Wachtlijsten Groene Hart Ziekenhuis afgenomen

Gouda

Het Groene Hart Ziekenhuis heeft 2006 positief afgesloten. Voor het derde jaar op rij is het aantal nieuwe patiënten, de zogenaamde eerste polikliniek bezoeken, boven de 100.000 uitgekomen.

De dagbehandelingen, opnames en eerste polikliniek bezoeken zijn in 2006 ten opzicht van 2005 alle toegenomen. Dit alles resulteerde in een positief resultaat van € 1,4 miljoen.

De wachtlijsten zijn in 2006 verder afgenomen naar gemiddeld 3,5 week. Bij de specialismen Oogheelkunde, Chirurgie en Longgeneeskunde is de toegangstijd zelfs teruggebracht tot 1 week.

Positief is ook de doorgezette daling van de gemiddelde verpleegduur in 2006: van 6,8 dagen in 2005 tot 6,6 dagen in 2006. Het totale aantal verpleegdagen in 2006 nam af tot 117.991. Het aantal opgenomen patiënten in 2006 stabiliseerde op 17.809, ten opzichte van 17.513 in 2005 .

In 2006 is het financieel beleid van het GHZ gericht geweest op de versterking van de solvabiliteit door te sturen op productiegroei en efficiencymaatregelen voor kostenbeheersing. Dit heeft tot goede resultaten geleid, de kosten bleven vrijwel over de gehele linie binnen de begroting.

Het jaar 2006 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,4 miljoen ten opzichte van € 1,7 miljoen in 2005. Hierdoor is het eigen vermogen gegroeid van € 12,9 miljoen in 2005 tot

€ 14,3 miljoen in 2006.
Provincie:
Tag(s):