donderdag, 24. mei 2007 - 22:02

Warmteminnende planten duiken ook in Drenthe op

Assen

De provincie Drenthe zet de inventarisatie van flora en fauna in het landelijk gebied in 2007 voort. Binnen tien jaar moet voor de hele provincie een actueel overzicht beschikbaar zijn van bedreigde en ecologisch interessante plantensoorten. Veldwerkers zijn dit jaar vooral actief in het midden van de provincie. In april is al gestart met een inventarisatie van akkervogels in vier gebieden in Oost-Drenthe.

De meest recente grootschalige inventarisatie van de plantengroei in het landelijk gebied van Drenthe is gehouden van 1980 tot en met 1997. De oudste gegevens dateren dus al van vijfentwintig jaar geleden en hebben vooral betrekking op het zuidelijk deel van de provincie. Vandaar dat in 2004 in het zuiden is begonnen met de inventarisatie. Dit jaar is de omgeving van Havelte, Ruinen, Sleen, Wijster en Vries aan de beurt. Wegbermen, slootkanten, perceelscheidingen, waterlopen, houtwallen en bosjes zijn het werkterrein van de veldonderzoekers.

Tijdens het veldwerk stuiten de karteerders af en toe op plantensoorten, die tot nu toe niet of nauwelijks in Drenthe gevonden zijn. Zo is in 2006 bij Zuidlaarderveen op een net verbrede slootkant Bruin cypergras (zie foto)aangetroffen. Dit eenjarige gras is in de herfst van 2005, op slechts enkele kilometers afstand hiervandaan, voor het eerst in Drenthe gesignaleerd. Bruin cypergras, dat in Nederland vooral op droogvallende, maar vochtige plekken langs de grote rivieren te vinden is, lijkt te profiteren van de warme zomers van de afgelopen jaren en daardoor haar verspreidingsgebied naar het noorden uit te breiden.

In 2006 is het project ‘Actief Randenbeheer Drenthe’ gestart, een initiatief van de waterschappen Hunze en Aa’s en Velt en Vecht, LTO Noord en de provincie Drenthe. Aan dit project doen diverse agrarische ondernemers mee, die samen vele kilometers randen langs akkers en weilanden op een milieuvriendelijke wijze beheren. Door jaarlijkse inventarisaties worden de effecten van het aangepaste beheer duidelijk. Onderdeel van de monitoring is een broedvogelonderzoek in de omgeving van Annen, Geesbrug, Valthermond en ‘t Haantje. Deze inventarisatie richt zich vooral op enkele bedreigde akkervogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs.
Provincie:
Tag(s):