donderdag, 19. april 2007 - 13:19

Water tegen dijkdoorbraak

Waverveen

Onder de rook van Amsterdam in het plaatsje Waverveen is Waternet bezig om de dijk op te hogen en te verstevigen. De dijk loopt langs de Ronde Hoepven houdt he twater vanhet riviertje de Oude Waver tegen. Maar door de aanhoudende droogte is het voor de dijk moeilijk om overeind te blijven nu de zon elke dag staat te branden op de pas aangebrachte kleilaag.

Om de dijk sterk te maken, zodat hij niet uit elkaar brokkelt, is snel begroeiing van gras noodzakelijk. Omdat gras niet groeit van de zon alleen, heeft de aannemer besloten om een extra graafmachine in te zetten die de dijk gaat voorzien van water. Met een grote schep water uit de Oude Waver rijdt de graafmachine de dijk af om duizenden liters water over de dijk te scheppen. Een andere werknemer draagt zorg voor het inzaaien van gras.

De kraanmachinist verwacht, dat wanneer regen uitblijft, hij nog zeker een maand water staat te scheppen om het ingezaaide gras de kans te geven om te laten groeien. Ook boeren kampen momenteel met droogte. Veel boeren en telers zien de zomer dan ook met argwaan tegemoet nu in maart en april nog geen druppel is gevallen. Boeren hebben problemen met de opkomst van bieten en uien doordat de toplaag van de grond droog is.

Velen zijn daardoor genoodzaakt hun akkers te beregenen. Daarnaast drogen natuurgebieden uit waardoor de kans op natuurbranden toe neemt. In het oosten van Drenthe en Groningen, de Veluwe en Zuid-Limburg zijn op dit moment de meeste problemen. In Friesland en het Groene Hart hebben agrariërs nog geen last van de droogte.
Provincie:
Tag(s):