vrijdag, 9. november 2007 - 10:56

Waterbak Geeuwaquaduct in gebruik genomen

Sneek

8 November stroomde er voor het eerst water door de waterbak van het Geeuwaquaduct in Sneek. Door een dam af te graven lieten gedeputeerde Adema en directeur verkeer en infra J. De Ruig van Rijkswaterstaat Noord Nederland langzaam water in de bak lopen. De overige dammen worden doorgebroken zodra de bak geheel gevuld is met water. Het water van de Geau stroomt dan na bijna 35 jaar weer op de oorspronkelijke plek.

De nieuwe watergang is gegraven tijdens de 9-daagse afsluiting en wordt nu in gebruik genomen om de huidige watergang te kunnen dempen en het aquaduct verder te kunnen afbouwen. Het laatste stukje van het aquaduct wordt aangelegd in de loop van de huidige Geau.

Het aquaduct wordt in april 2008 in gebruik genomen. Dan zijn de knelpunten aan de westkant van Sneek definitief opgelost. De tijdelijke brug die in de herfstvakantie is aangelegd kan dan worden gesloopt en de nieuwe Geau kan definitief in gebruik worden genomen door de recreatievaart. Daarmee is ook het belangrijkste knelpunt voor de vaaras door Sneek opgelost en zijn alle aquaducten in het vaarseizoen 2008 in gebruik. Een belangrijk onderdeel van het Friese Merenproject is dan gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):