woensdag, 14. februari 2007 - 13:58

Waterplan Rijnland en Delfland klaar in 2015

Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg en de hoogheemraadschappen van Rijnland en van Delfland hebben gezamenlijk een Waterplan voor Leidschendam-Voorburg gemaakt. Het Waterplan stelt enkele tientallen maatregelen voor om het tekort van ongeveer tien hectare aan open water te kunnen opvangen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Het plan moet in 2015 zijn uitgevoerd. Met het oplossen van knelpunten in de waterhuishouding voegt het Waterplan iets toe aan de woon- en leefomgeving.
Provincie:
Tag(s):