maandag, 5. februari 2007 - 14:24

Waterproblemen-record voor Hoogheemraadschap Rijnmond

Den Haag

Het Hoogheemraadschap Rijnmond heeft in 2006 een record bereikt van het aantal afhandelingen van binnengekomen meldingen. In totaal werden er 1307 verschillende meldingen afgehandeld door de afdeling Handhaving van het Waterschap.

70% Van de meldingen bleken afkomstig van burgers. Andere melders waren overheden (vooral gemeenten) en bedrijven (beide 9%).

De meeste meldingen (49%) hadden te maken met waterkwantiteit. Hoog of te laag water ging aan kop gevolgd door meldingen van lozingen van olie, stank- en algenoverlast.

De meeste meldingen komen uit de gemeente Haarlemmermeer (111), Alphen aan de Rijn (101) en Rijnwoude (85). Wanneer je gaat kijken naar het aantal meldingen per 1000 inwoners dan staat Ter Aar bovenaan met 7,2 meldingen per 1000 inwoners. Op de tweede plaats staat Jacobswoude met 6,5 meldingen per 1000 inwoners en derde staat Alkemade met 5 meldingen per 1000 inwoners.

De drukste en tevens heetste maanden waren juli en augustus. Veel ingelanden meldden vissterfte, droogvallende- en stinkende sloten. In augustus kwam de regen met bakken naar beneden. De meldingen gingen nu vooral over te hoge slootpeilen. Verschillende delen van Hoofddorp en Velserbroek zijn onder water gelopen. Half augustus werden Oude Wetering, Spaarndam en vooral Aalsmeer geteisterd door enorme hoeveelheden rottende blauwalgen.

Opvallend is ook dat door het relatief warme weer in het najaar de waterkwaliteitsmeldingen lang aanhielden.
Provincie:
Tag(s):