zondag, 18. maart 2007 - 13:35

Waterschap paraat tijdens hoog water

Regio

Hoewel het niet echt hard stormt, is waterschap Zeeuwse Eilanden vandaag en de komende dagen toch in staat van paraatheid. Zondagmiddag om 14.00 uur wordt in Vlissingen namelijk een waterstand van 3.57 meter boven NAP verwacht. Deze waterstand ligt 27 centimeter boven het waarschuwingspeil van 3.30 meter boven NAP. De staat van paraatheid is fase 1 uit het draaiboek voor het stormseizoen 2006-2007.

Fase 1 houdt in dat we een aantal coupures hebben gesloten of hebben laten sluiten. Coupures zijn openingen in de dijk die met deuren of andere afsluitmiddelen kunnen worden dichtgezet. Ook zijn een aantal medewerkers van het waterschap op pad gestuurd om bepaalde dijken of duinen te inspecteren.

Zo wordt een blik geworpen op plaatsen waar tijdens de storm op 18 januari schade was ontstaan. Deze plekken zijn allemaal hersteld maar moeten zich vaak nog wat zetten en zijn daarom een eventuele zwakke plek. Bij elkaar zijn er ongeveer 10 mensen op de been voor de inspectie.

De hoge waterstanden zijn het gevolg van de storm in het noordelijke deel van de Noordzee. Van daaruit wordt het water richting onze kust voortgestuwd.

Vannacht wordt om 1.50 uur opnieuw een hoge waterstand verwacht. Dan zou de hoogte tot 3.61 boven NAP kunnen oplopen. Het normale tij is op het moment al hoog vanwege springtij. Door de storm wordt dit tij dan nog met 1.23 meter verhoogd. Tot en met dinsdag worden hoge waterstanden verwacht. Het waterschap houdt de standen tot die tijd daarom nauwgezet in het oog.
Provincie:
Tag(s):