woensdag, 28. februari 2007 - 9:16

Waterschap werkt in Ouwerkerkse inlaag

Regio

Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat het peilbeheer in de Ouwerkerkse inlaag aanpassen aan de functie van het natuurgebied. Daarvoor is het deze week gestart met werkzaamheden die het mogelijk maken het waterpeil in het westelijk deel van de inlaag omhoog te brengen. De werk-zaamheden bestaan uit het aanvullen van de steenbestorting en het vervangen van een stuw.

Het beschermde natuurgebied, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, is te veel verruigd waardoor het niet meer aantrekkelijk is als broedbiotoop. Door nu in de herfst- en wintermaanden het winterpeil met 0,35 meter te verhogen, kan het zoute water de begroeiing reduceren. Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Reimerswaal BV en duurt maximaal drie weken. De totale projectkosten bedragen € 60.000,-.

Het westelijk deel van de inlaag bestaat uit een waterpartij met (schier)eiland. Dit eiland was een belangrijke broedplaats voor kustbroedvogels. Door verruiging van de inlaag is die geschiktheid als broedlocatie afgenomen. Door het waterpeil in de herfst- en wintermaanden te verhogen kan het eiland weer aantrekkelijk worden.

Het verhogen van het peil is nu niet mogelijk omdat hierdoor anders erosie aan de dijk zou ontstaan. De bestaande steenbestorting wordt over een lengte van 300 meter aangevuld. Door deze aanpassing is het tevens nodig de bestaande stuw te vervangen. De werkzaamheden worden juist nu uitgevoerd zodat er nagenoeg geen verstoring is voor (water)vogels.

Bovenstaande werkzaamheden van het waterschap vormen een onderdeel van een groter plan van Staatsbosbeheer om de gehele inlaag opnieuw in te richten.
Provincie:
Tag(s):