dinsdag, 17. april 2007 - 10:01

Waterschaps-belasting op de deurmat

Regio

Zaterdag 14 april vielen de aanslagen eigenaren van waterschap Zeeuwse Eilanden op de deurmat bij ruim 87.000 belastingplichtigen. De opbrengst van de aanslagen komt neer op ongeveer 19,5 miljoen euro. Met dit geld zorgt het waterschap voor het onderhoud aan dijken, wegen en sloten en voor het schoonmaken van afvalwater.

De aanslag ‘eigenaren’ bestaat uit twee soorten belastingen: de omslag gebouwd en de omslag ongebouwd. De omslag gebouwd is een belasting voor eigenaren en zakelijk gerechtigden van gebouwen zoals woonhuizen, boerderijen, scholen, bedrijven en kantoren. De waarde van het gebouw, bepaalt de hoogte van de belastingaanslag.

Het waterschap hanteert voor de waardebepaling dezelfde waarde als de gemeente. De waarde wordt door middel van taxatie door de gemeente vastgesteld. Het waterschap rekent voor de aanslag gebouwd 1,40 euro per 2.500 euro van de getaxeerde waarde.

Ten opzichte van 2006 is dit tarief met 5,5 % gedaald. Bij het vaststellen van het tarief is rekening gehouden met de jaarlijkse herwaardering van de objecten door de gemeente. Daarbij is uitgegaan van een gemiddelde stijging voor alle onroerende goe-deren in ons beheersgebied.

De omslag ongebouwd is een belasting voor eigenaren en zakelijk gerechtigden van ongebouwde grond zoals akkers, weilanden, boomgaarden en landgoederen. Hierbij wordt de oppervlakte aangehouden zoals die geregistreerd staat bij het kadaster. Per hectare rekent het waterschap dit jaar 59,22 euro.

Omdat de gemeente Borsele de waardegegevens nog niet aan het waterschap heeft geleverd, vallen de aanslagen die betrekking hebben op eigendommen in die gemeente dit weekeinde nog niet op de deurmat. Deze aanslagen volgen later dit jaar.

De opbrengst van de omslag gebruikt het waterschap voor het in goede conditie houden van de dijken zodat deze bescherming bieden tegen overstromingen. Zeeuwse Eilanden gebruikt de inkomsten ook voor het realiseren van het juiste waterpeil in sloten. Er mag niet te veel maar ook weer niet te weinig water in de sloten staan. Dat water moet bovendien van goede kwaliteit zijn. Ook de werkzaamheden voor veilige polderwegen betaalt het waterschap uit de inkomsten van de belasting.

De belastingaanslag wordt voorzien van een folder. In deze folder staat onder andere hoe de ontvanger bezwaar kan maken of wat men moet doen als er een fout in de aanslag zit.

In de week na het versturen van de aanslagen zitten de belastingmedewerkers van het waterschap klaar om alle telefoontjes over de aanslag te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar via 0118-621150. Op de website van het waterschap kunnen mensen alles ook nog eens nalezen (www.wze.nl/belastingen).
Provincie:
Tag(s):