vrijdag, 8. juni 2007 - 14:16

Waterverbruik verraadt bijstands-fraudeurs

Groningen

In drie noordelijke provincies zijn bij het fraudebestrijdingsproject ‘Waterproof’, honderden bijstandfraudeurs door de mand gevallen. Dit maakt de gemeente Groningen bekend.

In dit project werden adressen met een erg laag of hoog waterverbruik vergeleken met die waaraan de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst uitkeringen of toeslagen verstrekken. De gemeenten hebben 93 bijstandsuitkeringen definitief beëindigd en 20 uitkeringen gewijzigd of gedeeltelijk teruggevorderd. De SVB heeft 8 uitkeringen stopgezet en de Belastingdienst heeft in 303 gevallen ten onrechte verleende kortingen en toeslagen teruggevorderd.

De opbrengst van dit fraudeonderzoek voor gemeenten, Rijk, Belastingdienst en SVB is 7.688.163 euro. Tientallen zaken zijn nog in onderzoek. Daardoor loopt de opbrengst naar verwachting nog verder op. Bovendien zijn enkele tientallen woningen weer beschikbaar. Aan het project ‘Waterproof’ namen 65 gemeenten uit Groningen, Friesland en Drenthe deel. Daarnaast voerde de Belastingdienst en de SVB controles uit.
Provincie:
Tag(s):