woensdag, 9. mei 2007 - 6:51

Wederopbouwpanden op monumentenlijst

Nijmegen

22 wederopbouwpanden in en rondom het centrum komen mogelijk op de gemeentelijke monumentenlijst of worden aangewezen als beschermd stadsbeeld. Het college heeft vandaag besloten dat de procedure hiervoor in gang gezet kan worden. De gemeenteraad is uiteindelijk bevoegd om de panden en beschermde stadsdelen aan te wijzen.

Het Nijmeegse stadscentrum kwam zwaar verwoest uit de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is in korte tijd het wederopbouwplan gerealiseerd. Hierdoor wordt het straatbeeld in het centrum voor een groot deel bepaald door panden uit de Wederopbouwperiode (1940-1965). Deze architectuur is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad.

De waardering voor de wederopbouwarchitectuur is bij veel mensen niet hoog. De panden worden vaak getypeerd als somber, gesloten en saai. Bij betere bestudering blijkt de architectuur juist afwisselend, open en rijk aan ornamentiek en kunst. Vrijwel elk wederopbouwpand heeft een bijzonder detail.

Om te voorkomen dat bij de ontwikkelingen van de komende jaren waardevolle structuren en gebouwen verdwijnen, is een Wederopbouwproject van start gegaan. In het kader hiervan is al een inventarisatierapport gemaakt van het wederopbouwerfgoed en zijn in totaal bijna 600 panden beoordeeld. De meest waardevolle wederopbouwpanden worden nu voorgedragen als gemeentelijk monument of beschermd stadsbeeld.

Voorbeelden daarvan zijn het stationsgebouw, de bioscoop op Plein 1944 en het Stedelijk Gymnasium aan de Kronenburgersingel. Eerder zijn de Stadsschouwburg, de Titus Brandsmakapel en de Molenstraatkerk al op de monumentenlijst gezet.
Provincie:
Tag(s):