dinsdag, 17. april 2007 - 7:14

Weekendacademie geopend

Amsterdam

Burgemeester Job Cohen heeft afgelopen zaterdag een tweede vestiging van de weekendacademie geopend. Dit gebeurde in het stadsdeel Slotervaart.

De opening had plaats op bijzondere wijze namelijk samen met 50 ‘academici in spé’. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch was naast spreker ook docent tijdens het lesprogramma van de Weekend Academie.

Vele ouders, vrienden, belangstellenden, waaronder staatssecretaris Ahmed Aboutaleb, en sponsoren waren hiervan getuige. De Weekend Academie biedt jongeren tussen 10 en 16 jaar elke zaterdag of zondag professionele huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheids- en assertivteitstrainingen, sport, spel en andere vormen van ontspanning.

Op de Weekend Academie Slotervaart kunnen in 2007 in totaal 60 jongeren (30 jongeren vanuit het basisonderwijs en 30 jongeren vanuit het voortgezet onderwijs) elk weekend extra ondersteuning krijgen op scholings- en vormingsgebied.

Behoefte extra begeleiding
De Weekend Academie is een spontaan initiatief door Amsterdammers - voor Amsterdammers. Het is geïnitieerd in 2006 door Oguz Dulkadir (Stichting Educatieve Begeleiding Amsterdam). Hij constateerde vanuit zijn functie als jongeren- en maatschappelijk werker in Amsterdam Nieuw West dat er een duidelijke behoefte is aan extra begeleiding op onderwijsgebied van jongeren.

Brede ondersteuning
Het project is uniek doordat er juist hele ‘brede’ ondersteuning wordt geboden aan de jongeren door hoogopgeleide rolmodellen. Deze begeleiding gebeurt op vrijwillige basis door studenten die veelal dezelfde culturele achtergrond hebben als de jongeren. De begeleiders kennen uit eigen ervaring de problemen die de jongeren soms het hoofd moeten bieden op scholings- en persoonlijk ontwikkelingsgebied en zijn er zelf in geslaagd om door te studeren.

De coördinatie van vestiging in Slotervaart ligt in handen van Mina Outelli. Zij is elk weekend op de zaterdagmiddag (voor de leerlingen uit het basisonderwijs) en de zondagmiddag (voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs) op locatie aanwezig.
Provincie:
Tag(s):