woensdag, 4. april 2007 - 14:12

Weinig Salmonella in vleeskuikens

Groningen

De typen salmonellabacteriën die in Europa het vaakst tot voedselinfecties leiden, komen erg weinig voor bij Nederlandse vleeskuikens. Uit een groot vergelijkend Europees onderzoek in 2006 bleken deze bacteriën maar bij 1% van de onderzochte koppels Nederlands pluimvee aanwezig. Het Europese gemiddelde lag op 11%. Ook op kipproducten in de winkel trof de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) weinig besmettingen (0,8%) aan met deze risicovolle typen salmonella. In 2011 dient al het kippenvlees in Europa salmonellavrij te zijn.

In 2006 hebben de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de Gezondheidsdienst voor Dieren BV (GD) en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) in Nederland een zogeheten nulmeting gedaan naar salmonellabacteriën onder pluimvee. De andere lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben dit onderzoek op dezelfde manier uitgevoerd. De resultaten in de diverse landen zijn dus goed te vergelijken.

Voedselinfecties door salmonellabacteriën komen relatief vaak voor. Daarom wil de EU dat lidstaten gerichte maatregelen nemen, te beginnen bij pluimvee De meeste voedselinfecties in Europa worden veroorzaakt door de typen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. In Nederlands pluimvee kwamen deze typen salmonella voor bij slechts 1% van de onderzochte koppels. Dat is ruim onder het Europees gemiddelde van 11%.
Provincie:
Tag(s):