dinsdag, 13. november 2007 - 6:51

Werk stratenmakers vaak ongezond

Breda

Stratenmakers werken te vaak op een onnodig ongezonde of gevaarlijke manier. Bij controles van de Arbeidsinspectie blijkt in de helft van de gevallen iets mis te zijn. Stratenmakers tillen te zwaar, ademen kankerverwekkend kwartsstof in of lopen risico aangereden te worden door langskomend verkeer.

De Arbeidsinspectie controleerde vorig jaar ruim 380 locaties waar stratenmakers aan het werk waren. Bijna 240 keer eisten de inspecteurs verbeteringen, bijvoorbeeld omdat de stratenmakers zwaarder tilden dan mag (25 kilo). Twaalf keer werd het werk stilgelegd, omdat er acuut gevaar was voor de gezondheid. Dit gebeurde bijvoorbeeld waar stratenmakers niet of te weinig beschermd waren tegen langsrazend verkeer of waar ze trottoirbanden of natuursteentegels doorzaagden zonder bescherming tegen kwartsstof. Inademen daarvan kan leiden tot longkanker of andere longaandoeningen.

De Arbeidsinspectie stelt vast dat er nog weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bestratingswerk machinaal uit te voeren. De Arbeidsinspectie heeft van veertig gemeenten die in het bestek voorschrijven dat het werk met de hand gedaan moet worden, geëist dat ze hiermee ophouden.

De Arbeidsinspectie heeft aan alle bestratingsbedrijven en opdrachtgevers (gemeenten) een brochure gestuurd waarin staat wat de belangrijkste risico’s zijn voor het werk van stratenmakers en in welke richting de oplossingen gezocht kunnen worden. Op basis daarvan maakt de branche nu een zogenoemde arbocatalogus. Die beschrijft onder meer de middelen om de risico’s voor de stratenmakers weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
Provincie:
Tag(s):