dinsdag, 22. mei 2007 - 8:51

Werken in de bouw nog steeds riskant

Groningen

De arbeidsinspectie heeft in 2006 bij de helft van haar controles onregelmatigheden aangetroffen mbt. de werkomstandigheden. De meeste overtredingen waren onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook het aantal controles op illegale arbeid is door de arbeidsinspectie fors opgevoerd.

Bij de controles bleken vaak dat werkplekken niet goed waren ingericht. Ook het werken met gevaarlijke stoffen zorgt nog regelmatig voor ongelukken. Vooral in de bouw is het werk nog steeds riskant volgens de arbeidsinspectie. Dit komt vooral door gebrekkig toezicht, slechte communicatie en onvoldoende inschatting van risico’s.

De meeste illegale arbeid kwam de Arbeidsinspectie tegen in de detailhandel. Daarna volgen horeca, bouw, uitzendbranche en in mindere mate de land- en tuinbouw. In 2006 werden 11.000 controles uitgevoerd op illegale arbeid. Bij 2500 van die controles bleek er spraken te zijn van illegale arbeid. In totaal waren hier 5500 illegale werknemers betrokken.

Door het opengaan van de grenzen voor werknemers uit onder meer Polen sinds 1 mei van dit jaar, verwacht de Arbeidsinspectie in 2007 minder illegale arbeid aan te treffen. Door het vrije verkeer van werknemers kunnen mensen uit de nieuwe lidstaten van de EU aan de slag zonder dat hun werkgever een vergunning hoeft te hebben.
Provincie:
Tag(s):