maandag, 19. maart 2007 - 9:42

Werkloosheid daalt in alle provincies

Amstelveen

De werkloosheid is in 2006 in alle provincies gedaald. Utrecht had opnieuw de laagste werkloosheid, Flevoland de hoogste. Ook in de vier grote steden, met uitzondering van Rotterdam, daalde de werkloosheid. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Sterkste afname in Groningen, Limburg en Zeeland
In 2005 daalde de werkloosheid al in grote delen van het land. Deze daling heeft zich in 2006 uitgebreid naar de rest van Nederland. De werkloosheid nam het sterkst af in Groningen, Limburg en Zeeland. In deze provincies steeg de werkloosheid nog in 2005.

Hoogste werkloosheid in Flevoland
Groningen is in 2006 niet langer de provincie met de hoogste werkloosheid. Dit is nu Flevoland met 7,6 procent werklozen. In Flevoland, maar ook in Drenthe, is de werkloosheid al jaren relatief hoog. Net als in voorgaande jaren was de werkloosheid het laagst in de provincie Utrecht.

In de vier grote steden daalde in 2006 de werkloosheid, na een stijging in de periode 2002–2005. In de rest van Nederland begon de afname een jaar eerder.

In Rotterdam is de werkloosheid niet gedaald. In 2006 zat net als in 2005 bijna 11 procent van de Rotterdamse beroepsbevolking zonder werk. Daarmee heeft Rotterdam opnieuw en veruit de hoogste werkloosheid van de vier grote steden.

De werkloosheid in Amsterdam, Den Haag en Utrecht daalde in 2006 wel. In Utrecht lag de werkloosheid zelfs onder het landelijke gemiddelde van 5,5 procent.
Categorie:
Tag(s):