donderdag, 15. februari 2007 - 10:01

Werkloosheid sterk afgenomen

Amstelveen

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode november 2006-januari 2007 gemiddeld 380 duizend personen. Dit is 12 duizend minder dan in de periode oktober-december 2006. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de periode november 2006-januari 2007 was 5,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,1 procent.

De seizoengecorrigeerde werkloosheid was in de periode augustus-oktober 2006 nog 412 duizend. Daarna is zij afgenomen tot 380 duizend in de periode november 2006-januari 2007. Dit is een forse daling van gemiddeld 11 duizend per maand. Deze daling komt na een zomerperiode waarin de werkloosheid niet veel veranderde.

Het aantal werkloze jongeren was in de periode november 2006-januari 2007 18 duizend lager dan een jaar eerder. Bij de 25-44-jarigen was de afname met 39 duizend groter. In deze leeftijdsgroepen daalt de werkloosheid al langere tijd. De werkloosheid bij 45-plussers laat daarentegen pas sinds enkele maanden een duidelijke afname zien. In de periode november 2006–januari 2007 waren gemiddeld 127 duizend 45-plussers werkloos, een afname van 19 duizend ten opzichte van een jaar eerder. De werkloosheid onder 45-plussers daalde van 5,5 tot 4,6 procent.

De afname van het aantal werkloze 45-plussers in het afgelopen jaar kwam volledig voor rekening van de mannen. In deze groep daalde de werkloosheid met 19 duizend tot 60 duizend personen. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,6 procent. Bij de vrouwen bleef het aantal werklozen met 67 duizend even hoog als een jaar geleden. Desondanks daalde de werkloosheid toch van 6,4 tot 6,0 procent. Dit komt doordat meer vrouwen van 45-64 jaar werk hadden.

De 45-plussers maken door de vergrijzing en hun toegenomen arbeidsparticipatie een steeds groter deel van de beroepsbevolking uit. Hun aandeel groeide van 31 procent in 2001 tot 36 procent in 2006.
Categorie:
Tag(s):