woensdag, 16. mei 2007 - 10:11

Werkplein Kerkrade helpt mensen aan baan

Kerkrade

De sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) van de gemeente Kerkrade gaat de reeds bestaande samenwerking met CWI en UWV verder intensiveren. Dit gebeurt middels de oprichting van het ‘Werkplein Kerkrade'. De drie diensten zullen worden ondergebracht in een te realiseren bedrijfsverzamelgebouw met de naam ‘Werkplein Kerkrade’, zo meldt de gemeente Kerkrade vandaag.

De nieuwbouw is voorzien op de plek tegenover het stadskantoor aan de Marktstraat. Nieuwbouw op deze plaats heeft als consequentie dat de aldaar gelegen parkeerplaatsen zullen verdwijnen en dat het voormalige kantoorgebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden starten in de derde of vierde week van mei. De bouw van het nieuwe kantoorgebouw zal naar verwachting 11 maanden in beslag nemen.

CWI, UWV en de sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Kerkrade werken vanuit Werkplein Kerkrade nauw samen om de dienstverlening aan de klant te verbeteren. Doelstelling is om mensen, die om welke reden dan ook, buiten het arbeidsproces zijn gevallen, (weer) naar werk te begeleiden. Werkplein Kerkrade wordt een ontmoetingspunt voor werk, opleiding en inkomen. Organisaties die te maken hebben met werk, inkomen, zorg, reïntegratie, kinderopvang en scholing zitten straks in hetzelfde gebouw. De drie instanties werken nu ook al veel samen, maar elk vanuit hun eigen kantoren. Als de medewerkers ook echt vanuit hetzelfde pand werken en als het ware aan hetzelfde loket zitten, lopen de processen soepeler en sluiten ze beter op elkaar aan.

Werkplein Kerkrade biedt na de opening onderdak aan ongeveer 40 medewerkers van de sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan ongeveer 20 medewerkers van het CWI en aan zo’n 5 medewerkers van UWV.
Provincie:
Tag(s):