woensdag, 4. april 2007 - 20:42

Werkzaamheden aan de N34 officieel van start gegaan

Borger

Onder het toeziend oog van RWS - directeuren Joost de Ruig en Peter Struik, wethouder Tammo Meedendorp van de gemeente Borger Odoorn en andere belangstellenden heeft gedeputeerde Sipke Swierstra woensdagmiddag het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de N34. Tegelijk heeft Rijkswaterstaat Noord (RWS) met een symbolische handeling de rijksweg N34 overgedragen aan de provincie Drenthe

Tot eind 2008 werkt de provincie aan de weg tussen Gieten en Ees. De weg zal dan duurzaam veilig zijn ingericht, met ongelijkvloerse kruisingen, bredere rijbanen en een groene middenstreep. Onderzoek toont aan dat deze maatregelen de veiligheid ten goede komen. Het onderzoek wijst ook nog eens op de verantwoordelijkheid van de weggebruiker.

De overdracht is een logisch gevolg van de taakverdeling van de wegbeheerders. Het rijk ontfermt zich daarbij over het landelijke hoofdwegennet, provincies over het regionale hoofdwegennet. De reconstructie van de N34 vloeit voort uit afspraken van de provincie met het rijk.

Het rijk heeft met de overdracht van de weg 84 miljoen euro overgemaakt aan de provincie Drenthe voor een goed beheer en een duurzaam veilige inrichting. De provincie heeft zich daarmee verplicht de weg te reconstrueren. Beide partijen en aanliggende gemeenten onderschrijven het grote belang om alles in het werk te stellen de weg veiliger te maken.

De provincie heeft naar aanleiding van een aantal dodelijke ongevallen op de gereconstrueerde N34 tussen Gieten en De Punt onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid. De N34 is met verkeersintensiteiten van rond de 17.000 voertuigen per etmaal een van de drukste provinciale wegen van Drenthe, maar noodzaak tot verdubbeling is er niet.

De voorgenomen maatregelen die de weg veiliger maken zijn het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen, het opheffen van oversteken en een bredere rijbaan met tussen de middenmarkering een groen streep. Op basis van het onderzoek heeft de provincie ook besloten op de weg een ribbelstrook langs de kant van de verharding aan te brengen om met name rijongevallen te helpen voorkomen.

Extra verkeersmaatregelen kunnen de verkeersveiligheid verder vergroten. Gedacht wordt aan uitbreiden van dierenrasters, het aanscherpen van het inhaalverbod en het aanbrengen van led-verlichting op donkere delen van de N34.

Toch wijzen partijen nogmaals op de verantwoordelijkheid van de weggebruiker zelf. Uit de analyse blijkt dat maatregelen niet leiden tot het voorkomen van alle ongevallen op de N34. Menselijk falen is een belangrijke oorzaak voor de ernstige verkeersongevallen op de N34.
Provincie:
Tag(s):