maandag, 29. oktober 2007 - 19:09

Wethouder Pols tekent voor tunnel

Amstelveen

Vandaag, maandag 29 oktober heeft wethouder Remco Pols de overeenkomst voor Amstelveen tijdens de bijeenkomst in de Haagse Ridderzaal getekend. De ‘Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere’ is ook getekend door minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat en andere vertegenwoordigers uit de regio.

De overeenkomst omvat de afspraken tussen het Rijk en de regio over onder meer de verbreding van de A1, de A6, de A10 en deze overeenkomst bevat ook de ondertunneling van de A9 in Amstelveen.

De gemeenteraad besluit in haar vergadering van 1 november of zij goedkeuring verleent aan de overeenkomst. Om die reden is vóór de ondertekening, op 25 oktober, nog een extra vergadering van de commissie Ruimte, wonen en natuur (RWN) gehouden over de overeenkomst. De raadsfracties hebben in deze vergadering unaniem aangegeven positief tegenover de bereikte overeenkomst te staan.

Als de gemeenteraad op 1 november goedkeuring verleent aan de overeenkomst, kunnen B en W direct aan de slag gaan met de nadere uitwerking van de onder-tunneling en alle volgende stappen die daarvoor noodzakelijk zijn.

Ondertunneling van de A9 in combinatie met een gebiedsontwikkelingsplan maakt het mogelijk om te kiezen voor woningbouw in de stad en voor meer hoogwaardig openbaar vervoer. De (asfalt)kloof die de A9 nu vormt, wordt overbrugd en Amstelveen wordt weer één geheel. Tegelijkertijd wordt de capaciteitsvergroting van de A9 gefaciliteerd.

Het gemeentebestuur van Amstelveen heeft in het najaar van 2005 een visie op de Rijksweg A9 opgesteld om positief mee te denken aan een oplossingsrichting voor de mobiliteitsproblemen van de regio. Het huidige college van B en W is op basis van de visie tot de conclusie gekomen dat een ondergrondse aanleg van de A9 de enige juiste maatregel is.

De visie van de gemeente Amstelveen op de A9 omvat drie speerpunten. Dit zijn ondertunneling en gebiedsontwikkeling van de A9 in combinatie met regionale oplossingen als de opwaardering van de N201 en het aanleggen van hoogwaardig openbaar vervoer. Amstelveen sprak met deze voorkeur een hoog ambitieniveau uit en heeft zich hier ook voor ingezet in een onderhandelingsproces dat anderhalf jaar heeft geduurd.
Provincie:
Tag(s):