donderdag, 20. december 2007 - 11:33

'Wetsvoorstel veiligheids-regio’s weinig ambitieus'

Den Haag

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vindt het ambitieniveau van het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s te bescheiden. Voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt een aantal taken geregionaliseerd. Bij de politie daarentegen blijft gewenste lokalisering uit. Daarmee wordt geïntegreerde veiligheidszorg door gemeente, brandweer, geneeskundige hulpverlening én politie niet dichterbij gebracht.

Dat schrijft de Raad aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Raad vindt bovendien dat er geen duidelijke keuze wordt gemaakt tussen functioneel bestuur of verlengd lokaal bestuur als het gaat om de veiligheidsregio’s. In deze opzet van het wetsvoorstel moeten de veiligheidsregio’s volgens de Raad rechtstreeks door het rijk worden bekostigd.

Daarnaast stelt de Raad een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel voor. Het gaat daarbij om begripsbepalingen, de positie van de superburgemeester binnen de regio en de toezichthoudende rol van de Commissaris van de Koningin.

De Raad vindt ook dat er helderheid moet komen over de bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling bij bovenregionale, nationale en internationale crisisbeheersing en rampenbestrijding. Over dit laatste onderwerp zal de Raad voor het openbaar bestuur in 2008 een uitgebreider advies uitbrengen.
Provincie:
Tag(s):