maandag, 10. december 2007 - 11:39

Wetterskip schakelt Woudagemaal uit

Lemmer

Wetterskip Fryslân heeft vanochtend het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer stopgezet. Het stoomgemaal heeft ruim vijf dagen gedraaid om het overtollige water uit de provincie weg te pompen naar het IJsselmeer. De proef met de inzet van zo’n twintig windmolens voor het droogmalen van diverse polders afgelopen vrijdag en zaterdag, is volgens het Wetterskip goed geslaagd.

Op maandagmorgen is de gemiddelde stand van de Friese boezem nog acht centimeter boven het streefpeil. Dit is voor Wetterskip Fryslân een teken dat het Woudagemaal uit bedrijf wordt genomen. Het J.L. Hooglandgemaal in Stavoren blijft nog wel draaien. Zondag is er in de provincie gemiddeld slechts 1,6 millimeter neerslag gevallen. Door deze gunstige weersomstandigheden, de goede vooruitzichten en de redelijk goede mogelijkheid om water onder vrij verval bij Harlingen en Lauwersoog op de Waddenzee te lozen, zal het waterpeil de komende dagen naar verwachting verder zakken.

De hoogste gemiddelde stand van de boezem is achttien centimeter boven het streefpeil van NAP - 52 centimeter geweest. Dat er erg veel neerslag is gevallen in combinatie met een stormachtige wind die voor opstuwing zorgde, blijkt ook door het feit dat het stoomgemaal bijna zes dagen in bedrijf is geweest om zo’n 4 miljoen liter water per minuut weg te pompen. Dat is een langere inzet dan normaal bij natte omstandigheden.

De test met de historische poldermolens van de stichting De Fryske Mole en Wetterskip Fryslân is goed verlopen. De opzet van de proef was de inzet van deze molens bij eventuele lokale wateroverlast te testen. De windmolens hebben een goede bijdrage kunnen leveren om overtollig water uit de polders te malen. Een verbeterpunt is de bereikbaarheid van de molenaars. Er bleken enkele verouderde gegevens in een adressenbestand te zitten. De poldermolens hebben sinds 2006 een functie als hulpbemaling, waartoe vorig jaar een overeenkomst met de stichting is gesloten.
Provincie:
Tag(s):