dinsdag, 11. december 2007 - 8:54

WEW gaat foute taxateurs aanpakken

Rotterdam

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), zal tegen 68 taxateurs in verband met 159 taxatierapporten een formele klacht indienen bij de brancheverenigingen van makelaars/taxateurs.

Begin 2007 heeft het WEW in totaal 629 verdachte taxaties van 346 taxateurs aan de brancheverenigingen ter beoordeling voorgelegd. Het betreft taxatierapporten waarin de destijds opgegeven waarde van de woning hoger is dan de huidige waarde die blijkt uit een actueel taxatierapport dat is opgesteld bij de gedwongen verkoop van de woning.

Het WEW heeft in verband met deze klachtwaardige taxatierapporten in totaal ruim 4 miljoen euro extra schade geleden. Het WEW zal deze taxateurs hiervoor aansprakelijk stellen en de schade op hen verhalen.
Het merendeel van de klachtwaardige taxatierapporten betreft taxaties in Rotterdam (62%) en Den Haag (11%).
Provincie:
Tag(s):