donderdag, 15. november 2007 - 16:03

Wielewaalplein uitvoeren als gepland

Groningen

Voor het Wielewaalplein ligt een bouwplan klaar dat op basis van een vastgesteld stedenbouwkundig plan is opgesteld. Onlangs deed het Rijk een vooraankondiging dat onderdelen van de huidige bebouwing ter plaatse mogelijk rijksmonument worden. De gemeente en ontwikkelaar In zijn van mening dat het reeds ontwikkelde bouwplan moet worden uitgevoerd. Ze vinden het belangrijk om de bouwproductie van nieuwe woningen in de stad goed op gang te houden en de uitstraling van het Wielewaalplein te verbeteren.

Begin 2006 werd het stedenbouwkundig plan Wielewaalplein door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dat plan maakte In een bouwplan voor sloop van een deel van het bestaande complex en nieuwbouw. Het bouwplan omvat ca.145 starterswoningen en op de begane grond ca. 1400 m² winkelruimte.

Delen van het complex zijn in 2005 door de gemeente op de eigen monumentenlijst gezet. Het betreft de galerijflat die parallel aan het Oosterhamrikkanaal staat en de kantoorflat die er loodrecht op staat, langs de Zaagmuldersweg. Deze flats blijven in het bouwplan gehandhaafd. De resterende 12 woningen (in het tweelaagse bouwblok) en 7 winkelunits worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen het nieuwe woongebouw en de nieuwe winkels.

Recent werden de gemeente en de ontwikkelaar verrast door een vooraankondiging van het Rijk: delen van het complex zouden mogelijk worden bestempeld als rijksmonument. Het betreft naast de delen die door de gemeente op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst tevens de tweelaagse galerijwoningen. Dit voorstel van het rijk is nog niet formeel besloten. De gemeente gaat door met de voorbereidingen van de sloop en nieuwsbouw.
Provincie:
Tag(s):