zaterdag, 26. mei 2007 - 23:06

Wijkbeheer in gesprek met bewoners De Kemp

Roermond

In de Roermondse wijk De kemp zijn diverse leden van het wijkbeheer in gesprek gegaan met 250 bewoners en omwonenden van de wijk. Met het overleg wil het wijkbeheer samen met de bewoners tot ideeën komen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Wel.Kom, woningcorporatie Wonen Zuid en de Bewonersgroep De Kemp kwamen naar de wijk toe.

Naast het inventariseren van problemen die bewoners ervaren in de wijk, was het ook de bedoeling van de buurtbewoners voorstellen deden voor wijkverbetering. De buutbewoners reageerden dan ook positief op deze samenwerking onder het motto ‘Wat kan het wijkbeheer voor u betekenen?’

De diverse vertegenwoordigers van het wijkbeheer gaan de resultaten van deze dag in juni analyseren. Op basis hiervan wordt een gezamenlijk actieplan opgesteld voor de komende jaren. Dat moet leiden tot een verbetering van de leefbaarheid in de Roermondse wijk. En daarvoor is de inbreng van de bewoners van de Kemp van groot belang, zo meldt de politie. Zij bepalen namelijk de leefbaarheid van de wijk.
Provincie:
Tag(s):