zaterdag, 2. juni 2007 - 9:54

Wijziging rijrichting centrum Uithuizen

Uithuizen

Vanaf maandag 4 juni wordt de rijrichting van een aantal straten in het centrum van Uithuizen gewijzigd. De reden hiervoor is dat de Blink wordt opgeknapt en autovrij gemaakt. Dit in het kader van het project ‘Herinrichting Centrum Uithuizen’. Met dit project wordt het centrum van Uithuizen veiliger en aantrekkelijker gemaakt voor het winkelend publiek.

Dit houdt in dat:

- De Blink wordt afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers. Na afronding van de werkzaamheden is bevoorradingsverkeer toegestaan vanaf de Havenweg richting de Oosterstraat;

- Op de Hoofdstraat-West en het Kerkplein wordt een 30-kilometerzone ingesteld, waarbij de grens van het woonerf zich op de splitsing Hoofdstraat-Oost/Kerkplein en Zuiderstraat/Kerkplein bevindt;

- De rijrichting van de Hoofdstraat-Oost draait om; de nieuwe rijrichting loopt van de Hoofdstraat-West naar de Leeuwstraat;

- De rijrichting in de Leeuwstraat draait om; de nieuwe rijrichting loopt van de Hoofdstraat-Oost naar de Borgweg. De Leeuwstraat, tussen de Borgweg en de Noorderstraat, blijft tweerichtingsverkeer;

- De Havenweg en Zuiderstraat zijn gesloten voor vrachtverkeer, met uitzondering van bevoorradingsverkeer voor de Blink;

- De rijrichting in de Brouwerijstraat draait om (na openstelling van de Havenweg); de nieuwe rijrichting loopt van de Zuiderstraat naar de J. Cohenstraat;

- De rijrichting in de Zuiderstraat draait om; de nieuwe rijrichting loopt van de Havenweg naar de Ringeweerstraat.

Het project wordt uitgevoerd in fasen en loopt volgens de planning tot en met 23 juli 2007. De eerste fase is inmiddels afgerond en bestond uit het uitbreiden van de bestaande parkeergelegenheid op de Noorderstraat. De tweede fase bestaat uit het uitbreiden van de parkeergelegenheid aan de Havenweg en is inmiddels in volle gang. Ook het opzetten van een parkeerroute viel onder fase twee en dit onderdeel is inmiddels afgerond. Fase drie en fase vier vinden gelijktijdig plaats. In fase drie wordt de Blink afgesloten voor verkeer en gereconstrueerd. Het wordt een plein verfraaid met bomen, bankjes en fietsenrekken. Tijdens fase vier wordt de rijrichting in het centrum gewijzigd. Deze twee fasen treden vanaf maandag 4 juni in werking.
Provincie:
Tag(s):