dinsdag, 13. maart 2007 - 12:24

Wilgen Staartweg gekapt

Urk

De provincie Flevoland is begonnen met het kappen van 100 wilgen langs de Staartweg. Dit najaar zullen langs de Staartweg 100 nieuwe bomen worden gepland.Automobilisten kunnen hiervan enige hinder ondervinden.

De huidige beplanting is een aantal jaren geleden omgevormd van zogeheten laanbomen naar knotbomen. Hiervoor is destijds gekozen omdat de bomen watermerkziekte hadden. Het knotten van de bomen op latere leeftijd van de bomen heeft geleid tot veel uitval. Daarnaast is de knot van de bomen voornamelijk ontwikkeld aan de rand van de boom. Hierdoor is de boom erg kwetsbaar gebleken bij storm. De kroon en de bast scheuren dan gemakkelijk af. Dit heeft geleid tot veel beschadigingen bij de nog resterende bomen. Reden voor de provincie om nu tot de boomvervanging over te gaan.

Het verwijderen van de bomen vindt plaats van maandag 12 maart t/m vrijdag 16 maart a.s. In deze periode wordt hooguit één rijstrook van de Staartweg afgesloten en zal het verkeer op de Staartweg worden gereguleerd met verkeerslichten. De Staartweg blijft gewoon open voor het verkeer.
Provincie:
Tag(s):