zondag, 21. januari 2007 - 15:35

Windhoos treft 100 woningen

Velserbroek

Zondagochtend heeft tussen 5.15 en 5.45 uur een windhoos
Velserbroek getroffen. Ongeveer 100 adressen aan de Grote - en Kleine Boterbloem, de Aletta Jacobsstraat en de Wilhelmina Druckerstraat zijn zwaar getroffen door de hevige wind. Er is sprake van forse materiële schade zoals weggevlogen dakpannen, gesneuvelde ramen en beschadigde auto’s. Er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Dit heeft de gemeente Velsen zondag bekendgemaakt.

De brandweer werkt hard door om al het losliggend materiaal dat nog gevaar zou kunnen opleveren, op te ruimen. Voor de bewoners is een informatiepunt ingericht in Sporthal Het Polderhuis. Hier is ook Slachtofferhulp aanwezig. De bewoners worden via flyers en hulpverleningsdiensten opgeroepen in Het Polderhuis om nog vandaag de schade aan hun woning te melden. Hiervoor is personeel van de organisatie Salvage aanwezig.

Salvage inventariseert vandaag namens de verzekeringsmaatschappijen welke noodvoorzieningen prioriteit hebben en adviseert de bewoners over de te nemen stappen.

Bewoners die na vandaag schademeldingen hebben, kunnen zich rechtstreeks wenden tot hun verzekeringsmaatschappij.
Provincie:
Tag(s):