maandag, 10. december 2007 - 10:02

Winst ondernemingen stijgt in 2006 met bijna 7 procent

Den Haag

De voorlopige cijfers van de niet-financiële ondernemingen laten een toename van het netto resultaat na belasting zien van 6,7 procent tot 87,9 mld euro (2006). Het binnenlands bedrijfsresultaat neemt echter met 2,7 procent af. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS.

Het resultaat deelnemingen, vooral uit het buitenland, groeit met 44,7 mld euro. De financiële lasten nemen toe van 4,6 mld euro tot 66,2 mld euro. De vennootschapsbelasting daalt met 33,8 mld euro tot 14,3 mld euro.
De rentabiliteit ten opzichte van het eigen vermogen blijft in 2006 met 21,6 procent op een historisch hoog niveau. Sinds 1992 kwam de rentabiliteit alleen in 2000, 2005 en 2006 boven de 20 procent.
Categorie:
Tag(s):