dinsdag, 6. februari 2007 - 14:49

Woningbouwproductie 2006 boven verwachting

Utrecht

Het afgelopen jaar is het tempo van de woningbouwproductie in Utrecht flink opgevoerd. Groeide de woningvoorraad in 2005 nog met 2700 woningen, in 2006 werden 3500 nieuwe huizen opgeleverd, waarvan 2300 in Leidsche Rijn en 1200 in de bestaande stad. Dit zijn 400 woningen meer dan het geplande aantal van 3.100. Ook in de komende jaren wil het Utrechtse college van B&W de woningbouwproductie op dit hoge niveau van 3.500 jaarlijks te houden. Daarvoor zijn inmiddels veel plannen in ontwikkeling en in uitvoering.

In Leidsche Rijn zijn vooral woningen opgeleverd in de wijken Terwijde (742 woningen) en Vleuterweide (872 woningen). Daarnaast is ook de productie in Het Zand met 403 woningen goed op gang gekomen en zijn in De Woerd de eerste 72 woningen opgeleverd. In Leidsche Rijn is ondermeer huisvesting voor twee woongroepen voor oudere Chinezen en Surinamers gerealiseerd. In de periode 2006 tot en met 2009 worden in totaal 8.400 woningen gebouwd in Leidsche Rijn.

In de bestaande stad zijn het afgelopen jaar onder andere 115 woningen in ‘de Dichtershof’ en 97 in ‘de Libertijn’ gebouwd (wijk West). Een greep uit de andere projecten in de bestaande stad: de Huis te Zuylenlaan, de ‘Augustinushof’ (Noordwest), Forumschool Hart van Noord en ‘De Waterspiegel’ (Zuidwest). Er zijn bijzondere bouwprojecten tot stand gekomen in het Griftpark, aan het Servaas Bolwerk en aan de Herenstraat (voormalige Gregoriushuis).
Provincie:
Tag(s):