dinsdag, 17. april 2007 - 22:11

Woningvoorraad in Limburg neemt toe

Maastricht

In 2006 heeft het herstel van de woningbouw zich in Limburg doorgezet. In totaal werden er vorig jaar in Limburg 4.665 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd, waarvan 3.665 nieuwbouwwoningen. De totale woningvoorraad in Limburg kwam daarmee eind 2006 op ruim 493.000 woningen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die door de Provincie Limburg zijn geanalyseerd.

In vergelijking met 2005 steeg het aantal opgeleverde woningen in Limburg met 6%. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de huurwoningen. Van de opgeleverde woningen bestond ruim een kwart (28%) uit huurwoningen, terwijl dit percentage vanaf 2000 steeds rond de 17% schommelde. Het is voor het eerst sinds 2002 dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen weer boven de 3.500 per jaar uitkomt. In 2003 bereikte de woningbouw een dieptepunt van minder dan 2.800 woningen.

Naast de toename van het aantal gebouwde huizen is ook het aantal verleende bouwvergunningen in 2006 weer gestegen. Opmerkelijk in vergelijking met de jaren daaraan voorafgaand is echter de geringe stijging hiervan. In 2006 werden slechts 23 bouwvergunningen meer verleend dan in 2005, terwijl de stijging in 2005 ten opzichte van 2004 32% bedroeg.
Provincie:
Tag(s):