vrijdag, 1. juni 2007 - 21:47

Woonwagen-bewoners stappen over naar een woning

Emmen

Zeven gezinnen hebben donderdagmiddag uit handen van wethouder Sleeking, tijdens een feestelijke bijéénkomst de sleutel uitgereikt gekregen van hun nieuwe huurwoning aan de Van Eckweg op het woonwagencentrum De Ark in Emmen. De zeven gezinnen wonen nu nog in een woonwagen en maken op eigen verzoek de overstap naar een woning.

De huurwoningen zijn in opdracht van de Gemeente Emmen gerealiseerd in samenwerking met Wooncom. Wooncom is opgetreden als projectontwikkelaar. Het is de bedoeling dat Wooncom uiteindelijk de gemeentelijke opstallen op De Ark zal overnemen. Over de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt zijn gemeente en Wooncom nog in gesprek.

De realisatie vindt plaats als onderdeel van de herinrichting van het woonwagencentrum. In een volgende fase zullen nog acht huurwoningen en drie huurwoonwagens worden gerealiseerd. Daarnaast worden er door bewoner in eigen beheer woningen gebouwd. Dit gebeurt allemaal in het kader van de herinrichting van het woonwagencentrum.

De herinrichting vindt plaats om het woonwagencentrum (brand)veiliger te maken. De huidige woonwagens staan te dicht op elkaar. Er moet meer ruimte worden gemaakt zodat de standplaatsen groter worden.
Provincie:
Tag(s):