dinsdag, 29. mei 2007 - 16:08

Woonwagens verkocht aan woningcorporatie

Renkum

De gemeente Renkum en woningcorporatie Vivare hebben na enige tijd van overleg overeenstemming bereikt over de verkoop van twee woonwagenlocaties aan de Bram Streeflandweg (5 standplaatsen) en de Bosweg (15 standplaatsen) in de kern Renkum. Vivare neemt de standplaatsen inclusief de opstallen van de gemeente over voor een bedrag van € 324.000.

De gemeente wilde de locaties graag verkopen omdat het verhuren van woonruimte geen primaire taak is van de gemeente. Ook voor de bewoners wordt het gemakkelijker, omdat zij nu als huurder aan één loket terecht kunnen bij Vivare.

Het besluit tot overdracht moet verder worden uitgewerkt in een overeenkomst, die als basis dient voor het notariële transport. Beide locaties worden nog onderworpen aan een bodemonderzoek. Gelet op hetgeen uit vroegere onderzoeken al bekend is verwacht de gemeente geen bijzonderheden, die de overdracht nog in de weg zouden kunnen staan.
Provincie:
Tag(s):