zaterdag, 2. juni 2007 - 11:25

Zeearendjong Oostvaarders-plassen is een vrouwtje

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat het zeearendjong dat op 15 april in de
Oostvaardersplassen (FL) is geboren een vrouwtje is. Het DNA-onderzoek is uitgevoerd op een veer die 24 mei is meegenomen tijdens het ringen van het zeearendjong. Het zeearendjong krijgt geen naam. Staatsbosbeheer geeft in het wild levende dieren geen eigennaam.

Het Dr. Van Haeringen Laboratorium BV in Wageningen heeft de DNA-analyse uitgevoerd. Het resultaat van het DNA-monster is vergeleken met referentiemonsters van zeearenden waarvan het geslacht bekend is. Hieruit bleek dat de jonge zeearend een vrouwtje is. Het DNA-monster zal door onderzoeksinstituut Alterra, dat het wetenschappelijk onderzoek naar
de zeearend uitvoert, worden bewaard voor eventueel genetisch onderzoek aan de zeearendpopulatie in Europa.

Vorig jaar werd voor het eerst sinds mensenheugenis een
zeearendjong geboren. Het jong van vorig jaar is niet geringd waardoor het geslacht ook onbekend is omdat het een eerste - dus kwetsbare - broedpoging van een relatief jong zeearendvrouwtje betrof.

Bij het zeearendnest hangt een webcam waardoor de zeearendfamilie via de site te volgen is. Hierdoor kan iedereen dagelijks genieten van de vorderingen in het nest. Staatsbosbeheer kan het nest bewaken, en er worden gegevens verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Provincie:
Tag(s):