dinsdag, 20. februari 2007 - 10:32

Zeeland groot voorstander van biologische landbouw

Op donderdag 15 februari is een Zeeuwse delegatie naar Biofach geweest, de grootste biologische vakbeurs ter wereld in Neurenberg (Duitsland). De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het agrarische bedrijfsleven, onderwijs (ROC Middelburg, Groencollege) en de Provincie Zeeland. Doel van het bezoek: oriënteren op kansen en mogelijkheden voor de biologische sector in Zeeland. De vraag naar biologische producten groeit gestaag.

Op de beurs bleek bij diverse handelsbedrijven dat er tekort is aan biologische grondstoffen. Omschakeling van agrarische bedrijven is gewenst. Daar ligt een kans voor Zeeland.

Na het bezoek zal in Zeeland worden bekeken hoe deze omschake-ling van agrarische bedrijven te bevorderen.

Gedeputeerde de heer T.P. Poppelaars is een groot voorstander van biologische landbouw voor Zeeland. 'Biologische landbouw is een voorloper in duurzaamheid. Doordat er binnen de biologische land-bouw geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt worden er andere innovatieve oplossingen toegepast binnen de bedrijfsvoering.

Oplossingen waar ook de gangbare landbouw in de toekomst haar voordeel mee kan doen. Denk aan de aandacht voor bodembiodiversiteit. Of de toepassing van mengteelten waar-door er minder mest wordt gegeven en de bakkwaliteit van de tarwe verbetert.'
Provincie:
Tag(s):