maandag, 7. mei 2007 - 13:45

Zeeland Seaports pakt afvalstroom in havens aan

Terneuzen

Zeeland Seaports gaat het inleveren van afval door schepen sterk stimuleren. De door de administratieve lasten rond de inzameling worden verminderd, de service richting schepen wordt vergroot en het inleveren van afval kan kostenloos gebeuren. Zeeland Seaports wil daarmee op het gebied van havenafvalinzameling de milieuvriendelijkste haven van Nederland worden.

Ieder schip heeft te maken met een bepaalde hoeveelheid (huis)afval. Om te voorkomen dat dit afval op zee gedumpt wordt, kunnen schepen in de havens een inzamelaar bellen om hun afval op te laten halen. Momenteel wordt door slechts 15% van de binnenkomende schepen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De kern van het nieuwe beleid is dat Zeeland Seaports een milieuvriendelijke haven wil zijn waar het afgeven van afval wordt gestimuleerd waardoor dit percentage flink zal gaan stijgen. Hiertoe wordt per 1 juli het Haven-afval beheersplan (HAP) aangepast en wordt een overeenkomst gesloten met een afvalinzamelaar (een zogenaamde havenontvangstinstallatie) voor het inzamelen en verwerken van afval over de periode tot en met 2009.

Alle schepen blijven weliswaar hun bijdrage betalen aan het havenafvalbeheersplan maar ze hoeven geen geld meer te betalen voor het afval wat ze inleveren. Bovendien worden de voorzieningen voor het inleveren van afval sterk verbeterd. Zo hoeft een schip niet meer zelf te bellen naar de inzamelaar, maar gaat deze de schepen actief benaderen om afval van boord te kunnen halen. Tot slot worden ook de procedures vereenvoudigd waardoor de administratie voor de schepen flink minder wordt. Zeeland Seaports wil op deze manier een positieve bijdrage leveren aan de milieuwaarden binnen de Zeeuwse havens.
Provincie:
Tag(s):