donderdag, 29. maart 2007 - 14:41

Zeelandbrug tijdelijk afgesloten voor weg- en scheepvaartverkeer

Van maandagnacht 2 april tot dinsdag 3 april 05.00 uur is de Zeeland-brug afgesloten voor al het wegverkeer. Van maandagochtend 2 april 09.00 uur tot dinsdag 3 april 07.00 uur is passage Zeelandbrug voor scheepvaartverkeer tijdelijk niet mogelijk.

Het verkeer krijgt het advies om tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen staan informatieborden en een omrijroute is aangegeven via de Stormvloedkering. In geval van nood is het mogelijk ambulances te laten passeren.

Wegens werkzaamheden is de brug tijdelijk niet toegankelijk. Vanaf mid-dernacht werkt men aan het verplaatsing en monteren van de steunen en rails voor conserveringswerk aan de pijlers van de brug. Daarnaast voert men ook overdag revisie uit aan de elektromotoren, hierdoor is de brugbe-diening voor de scheepvaart niet mogelijk.
Provincie:
Tag(s):