donderdag, 4. januari 2007 - 14:33

Zeeuwse Eilanden vermindert regels

Middelburg

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de Keur Waterbeheer en de Keur Waterkeringszorg samengevoegd tot de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2007. In een Keur staan regels waar iedereen zich aan moet houden in het belang van waterbeheer en het behoud van waterkeringen. Bij het samenvoegen van de twee Keuren zijn gelijk ook regels geschrapt of vereenvoudigd.

Zo geldt bij een aantal regels vanaf 1 januari 2007: het mag, mits…..In het verleden ging het dan om regels waarin stond: het mag niet, tenzij een ontheffing wordt verleend. Het aanvragen van een ontheffing is in veel minder gevallen nog verplicht.

Regels die zijn afgeschaft, zijn onder meer regels die in een Keur waren opgenomen terwijl ze geen direct ‘keurbelang’ vertegenwoordigden. Bijvoorbeeld: in de oude Keur Waterkeringszorg stond dat het verboden was vuurtjes te stoken in of aan de voet van de duinen. De Keur is echter helemaal niet bedoeld voor het opnemen van dit soort regels.

Het stoken van een vuurtje aan de voet van de duinen heeft geen directe invloed op de kwaliteit van de waterkering.
Dat er in het openbaar niet zo maar vuurtjes mogen worden gestookt, is al geregeld via gemeentelijke wetgeving. Dat het ook was opgenomen in de Keur leidde het in de praktijk slechts tot het ongemak dat áls iemand toestemming wilde hebben voor het stoken van een vuurtje, hij niet alleen bij de gemeente maar ook bij het waterschap toestemming moest vragen. Dat laatste hoeft nu dus niet meer.

Voor een ander deel zijn er regels vereenvoudigd. Moest je vroeger naast een ontheffing voor het rijden over strandovergangen ook een ontheffing aanvragen om daar te mogen parkeren; nu zijn deze twee ontheffingen gewoon bij elkaar gevoegd.

De nieuwe Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2007 is per 1 januari 2007 in werking getreden. U kunt de Keur downloaden van onze website www.wze.nl/informatie/downloaden.
Provincie:
Tag(s):