dinsdag, 30. januari 2007 - 19:01

Zeldzame archeologische vondst op 18 Septemberplein

Eindhoven

Op de plek waar nu het 18 Septemberplein ligt, stond twee eeuwen geleden een gedeelte van een middeleeuwse stadsgracht en een stadspoort (de Woenselse Poort). Afgelopen najaar is een grote hoeveelheid grond op het 18 Septemberplein verwijderd na het verleggen van een riool. De afgevoerde grond is in oktober en november van 2006 onderzocht op archeologische vondsten.

Er zijn enkele duizenden voorwerpen verzameld, waaronder een klein loden plaatje (gevonden door vrijwilligster Lenneke Rudolph). Het betreft een overblijfsel van een souvenir van een pelgrim die het heeft meegenomen uit Rome.

Een van de oudste pelgrimsinsignes uit Rome
Het plaatje dateert uit de dertiende eeuw, de eerste eeuw na het ontstaan van Eindhoven. Het is een afgesleten rechthoekig loden plaatje met afmetingen van 40 x 33 mm. Op de hoeken zullen oogjes hebben gezeten waarmee het plaatje kon worden vastgenaaid op de kleding van de pelgrim.

Op het plaatje staan de halffiguren van de apostelen Petrus (rechts) en Paulus (links) met het nog deels nog zichtbare omschrift: SIGNA APOSTO LORVM PETRI ET PAVLI (vertaling: teken van de apostelen Petrus en Paulus). Petrus houdt in zijn rechter hand een lang kruis vast, het symbool van zijn dood (hij is gekruisigd). Op zijn linker schouder houdt hij de twee sleutels van de toegangspoort naar de hemel vast. Het plaatje is een van de oudste pelgrimsinsignes uit Rome.

Voor Eindhoven is dit een bijzondere vondst, die bewijst dat de stad reeds kort na de stadsstichting contacten had met andere delen van Europa. In Eindhoven zijn tijdens archeologisch onderzoek reeds meer pelgrimsinsignes gevonden, onder andere uit Canterbury, Tours, Maastricht en Scherpenheuvel, maar geen enkele is zo oud als dit exemplaar uit Rome. Ook elders in Europa zijn dergelijke insignes gevonden, zoals in de grote middeleeuwse steden Londen, Berlijn, Hamburg, Parijs en Keulen.

Het pelgrimsinsigne wordt tot en maart tentoongesteld in de scholengemeenschap Augustianum te Eindhoven als onderdeel van een onderwijsprogramma over de middeleeuwen.
Provincie:
Tag(s):