donderdag, 1. februari 2007 - 9:24

Zes horeca bedrijven in overtreding betreffende brandveiligheid

Lelystad

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 december is bij de 'natte' horeca door het team toezicht en handhaving van de gemeente steekproefsgewijs een integrale horecacontrole uitgevoerd, waarbij de nadruk lag op de brandveiligheid. Hierbij is ondersteuning gegeven door ondermeer politie en brandweer. Er zijn negen panden bezocht. In drie panden was alles in orde, in de overige zes zijn overtredingen geconstateerd, variërend van licht tot ernstig. De uitslag van de horecacontrole is donderdag 1 februari door de gemeente Lelystad bekendgemaakt.

In een aantal gevallen was er geen geregistreerde leidinggevende aanwezig, wat een (brand)veiligheidsrisico kan inhouden. Verder was in één van de gecontroleerde horecagelegenheden geen gebruiksvergunning aanwezig, was de nooduitgang moeilijk te bereiken en moeilijk te openen. Hier is door de politie proces-verbaal opgemaakt.

In de periode rond de kerstdagen en de jaarwisseling vraagt het college ieder jaar de horecaondernemers, extra alert te zijn op de brandveiligheid van hun horecagelegenheden. In het bijzonder wordt daarbij gevraagd er voor te zorgen dat ondermeer de vluchtwegen goed bereikbaar zijn, brandblusmiddelen goed bereikbaar en gekeurd zijn en voor direct gebruik geschikt zijn, er een leidinggevende conform de drank- en horecavergunning aanwezig is, er sprake is van brandveilig gebruik van kaarsen en (kerst)versieringen en nog een aantal zaken.

Verder moet uiteraard zijn voldaan aan de voorschriften van de verleende gebruiksvergunning, waarin op het gebied van brandveiligheid ook wordt verwezen naar de gemeentelijke bouwverordening.
Provincie:
Tag(s):